Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

1875 metais šv. kun. Jonas Boskas išsiuntė pirmąją saleziečių grupę į misijas. Šiais metais jau 143-ąjį kartą siuntimą misijoms gaus nauja 45 jaunų saleziečių grupė, kuri šiomis dienomis dalyvauja specialiame pasiruošimo kurse: 17 kunigų, 6 broliai vienuoliai ir 22 noviciatą baigusių brolių. Net 29 iš jų yra iš Azijos. Tuo tarpu iš Europos yra 8, Afrikos ir Madagaskaro – 5, iš Amerikos – 3. Misijoms pasiruošimo kurso metu Šv. Pranciškaus Salezo Draugijos vienuoliai susipažins su priemonėmis ir metodais reikalingais sutinkant, mokant ir evangelizuojant kitų šalių jaunimą.

Rugsėjo 30 d. jaunieji misionieriai iš Saleziečių vyriausiojo rektoriaus rankų kun. Pascual Chavez gaus siuntimą ir misionieriaus kryžių. 11 misionierių vyks į Afriką, 15 – į Ameriką, 9 – į Aziją ir 10 – į Šiaurės Europos šalis.

Vaikų, kurie norėtų šiais metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į raštinę nuo rugsėjo 10 d. šiokiadieniais nuo 18 iki 19 val. Taip pat jaunimas nuo 15 metų, norintis priimti Sutvirtinimo sakramentą payday loans online, turėtų registruotis raštinėje tuo pačiu metu. Prašome atsinešti registruojamo asmens krikšto pažymėjimo kopiją. Registracija vyks nuo rugsėjo 10 iki 28 d. Pasirengimo Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimui katechezės užsiėmimai prasidės nuo pirmosios spalio mėn. savaitės.

Nuo sekmadienio, rugsėjo 2 d., 15 val. aukosime šv. Mišias vaikams iphone 5 reconditionné. Būtent kitą sekmadienį 15 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Jono  Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 8 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galima registruotis raštinėje nuo rugpjūčio 21 d. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 2 d. Vietų kiekis ribotas. Kelionės kaina suaugusiems –12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt.

 Lietuvių grupės išvykimas iphone 5 refurbished – 10 val., sugrižimas – 16 val.

Lenkų grupės išvykimas – 8.30 val., sugrižimas –16 val.

Rugsėjo 8 d. Vilniaus Arkivyskupijos centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą Aušros Vartų – Trakų piligriminį žygį. Registracija vyks tą dieną 8 val. prie Aušros Vartų.