Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Rodzina salezjańska

Rodzina Salezjańska św. Jana Bosko

“Niewielkie siły, kiedy się zjednoczą, stają się potęgą” (ks. Bosko)

Niedługo po założeniu Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Bosko podjął podobną inicjatywę w odniesieniu do świata żeńskiego: razem z Marią Dominiką Mazzarello założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki, 1872). Wreszcie w 1876 r. powołał do życia Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, złożone z osób świeckich (choć mogli do niego należeć także duchowni), którego celem było wspomaganie w pracy wychowawczej. Tak powstał zrąb Rodziny Salezjańskiej w sensie ścisłym, do której dołączyli jeszcze Byli Wychowankowie Salezjańskich szkół i innych instytutów wychowawczych.

Elementy wspólne dla całej Rodziny salezjańskiej:

 1. Powołanie salezjańskie – współudział w charyzmacie ks. Bosko
 2. Młodzieżowe posłannictwo
 3. Ludowe posłannictwo
 4. Duch salezjański – styl życia i działania
 5. Związek z Założycielem Rodziny Salezjańskiej i jego następcami jako ośrodkiem jedności

Na Litwie istnieją obecnie 5 gałęzi Rodziny salezjańskiej zrzeszające ponad 40 członków.

W chwili obecnej (stan z 2006 r.) rodzina ta rozrosła się do 23 grup i obejmuje ponad 420 tys. osób na całym świecie. Poszczególni członkowie są przyjmowani na mocy decyzji Przełożonego Generalnego salezjanów – ojca całej Rodziny Salezjańskiej.

Są to:

 1. Towarzystwo św. Franciszka Salezego (salezjanie) SDB
 2. Córki Maryi Wspomożycielki (Salezjanki) FMA
 3. Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich CC SS
 4. Stowarzyszenie Byłych Wychowanków EX DB, EX FMA
 5. Ochotniczki Ks. Bosko VDB
 6. Ochotnicy z ks. Bosko VCDB
 7. Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych ADMA
 8. Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła
 9. Zgromadzenie św. Michała Archanioła CSMA
 10. Apostołki świętej Rodziny ASF
 11. Córki Bożego Zbawiciela HDS
 12. Córki królowania Maryi Niepokalanej DQM
 13. Córki Najświętszych serc Jezusa i Maryi HH SS CC
 14. Nowa pieśń
 15. Salezjanki oblatki Serca Jezusa SOSC
 16. Salezjańskie stowarzyszenie kobiet ADS
 17. Siostry Jezusa Młodzieńca IJA
 18. Siostry katechetki Maryi Niepokalanej Wspomożycielki SMI
 19. Siostry Maryi Wspomożycielki Wiernych
 20. Siostry miłości CSM
 21. Siostry misjonarki Maryi Wspomożycielki MSMHC
 22. Siostry służebniczki Niepokalanego Serca Maryi SIHM
 23. Siostry wizytki ks. Bosko VSDB
 24. Siostry zwiastunki Pana
 25. Świadkowie Zmartwychwstałego
 26. Uczniowie
 27. Wspólnota posłannictwa ks. Bosko CMB
 28. Zgromadzenie sióstr Zmartwychwstania

 

SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO
SALESIANI DI DON BOSCO – SDB
instytut zakonny klerycki na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

 

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

św. Jan Bosko

Turyn(Włochy)

1859 założenie przez ks. Bosko

1874 zatwierdzone przez Stolice Apostolską

15 952

● wychowanie ubogich chłopców
● misje
● środki społecznego przekazu
● duszpasterstwo warstw ludowych

Notatki:

Dane liczbowe z roku 2002.

W pracy wychowawczej salezjanie stosują wypracowany przez ks. Bosko system prewencyjny. Jego filarami są: rozum, religia, miłość. Wysiłki wychowawcze zmierzają do uformowana uczciwego człowieka i dobrego chrześcijanina.

Wymiar misyjny stanowi fundamentalny element charyzmatu salezjańskiego. Na misjach pracuje 126 polskich salezjanów w 37 krajach.

do góry

CÓRKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE – FMA
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:
   

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:


Strona internetowa

św. Jan Bosko
św. Maria Dominika Mazarello

Mornese (Włochy)

1872

15 074

● wychowanie ubogich dziewcząt
● misje

www.salezjanki.pl

Notatki:

Zgromadzenie zostało zatwierdzone 5 sierpnia 1872. W tym dniu 11 pierwszych sióstr złożyło śluby zakonne. Powstało, jako żywy pomnik wdzięczności Maryi Wspomożycielce.

Córki Maryi Wspomożycieli popularnie nazywane są salezjankami. Tak jak salezjanie zajmują się wychowaniem chłopców, salezjanki wychowują dziewczęta: ubogie, z warstw ludowych.

Salezjanki pracują w 89 krajach świata. Do Polski przybyły w 1922 r. W naszym kraju salezjanki prowadzą szkoły podstawowe, zawodowe, licea, przedszkola, domy dziecka. Jest ich ponad 400.

do góry

SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY
ASSOCIAZIONE COOPERATORI SALESIANI – CC SS
stowarzyszenie publiczne wiernych

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

św. Jan Bosko

Turyn(Włochy)

1876

35 000

● żyją i działają zgodnie z duchem św. Jan Bosko
● angażują się w dzieło wychowania młodzieży, posłannictwo ludowe
● mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową
● współpracują z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej

Notatki:

Są organizacją katolicką, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży.

Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.

Obok działalności wychowawczej umacniają swoją wiarę w życiu sakramentalnym oraz poprzez spotkania poświęcone duchowości, zaprogramowane przez Stowarzyszenie.

Salezjanie Współpracownicy żyją swoją wiarą we własnej rzeczywistości świeckiej tzn. mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową.

Biorąc natchnienie z apostolskiego programu księdza Bosko odczuwają żywą jedność z innymi członkami Rodziny salezjańskiej. Po bratersku i w zjednoczeniu angażują się w to samo posłannictwo młodzieżowe i ludowe. W sposób odpowiedni do swoich warunków i konkretnych możliwości, pracują dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Bycie Salezjaninem Współpracownikiem jest powołaniem na całe życie.

do góry

BYLI WYCHOWANKOWIE KSIĘDZA BOSKO I CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
CONFEDERAZIONE MONDIALE DEGLI EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO E DI MARIA AUSILIATRICE – EX. DB, EX – FMA

stowarzyszenie świeckich, katolicka organizacja o zasięgu światowym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:
 

Obszar pracy/charakterystyka:
 
 
 
  

Strona internetowa:

bł. Filip Rinaldi

Turyn (Włochy)

1908

197 730 (ks. Bosko)
130 000 (FMA)

● kultywowanie samowychowania i wychowania młodzieży w duchu ks. Bosko
● podtrzymywanie przyjaźni między wychowankami
● wzajemna pomoc
● wspieranie salezjańskich dzieł wychowawczych

www.sdb.org.pl/bws

Notatki:

Byli wychowankowie salezjanów i salezjanek są skupieni w dwóch odrębnych organizacjach.

Wycinek statutu BWS z Oświęcimia:
Cele stowarzyszenia:

● zachowywanie i pomoc w pogłębianiu zasad wychowania katolickiego i obywatelskiego, nabytego w dziele salezjańskim
● łączenie byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich i zacieśnianie między nimi więzi przyjacielskich poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy materialnej i moralnej
● krzewienie ducha św. Jana Bosko w rodzinach i społeczeństwie, a przede wszystkim organizowanie form pomocy dla młodzieży biednej przez fundowanie dla niej stypendiów w szkołach salezjańskich i wyszukiwanie odpowiednich stanowisk pracy, zwłaszcza we własnych zakładach
● moralne i materialne wspieranie dzieła św. Jana Bosko
● organizacja wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży i dzieci.

do góry

 OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO
ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO – VDB
instytut świecki żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba Ochotniczek w świecie:

Obszar pracy/charakterystyka:

 
 
 
    


Strona internetowa:

Adres email:

bł. Filip Rinaldi

Turyn (Włochy)

1917

1278 w tym 104 aspirantki

Powołanie Ochotniczki łączy w sobie:

● świeckość (żyją samotnie lub w swoich naturalnych rodzinach, pełniąc obowiązki zawodowe)
● konsekrację (ślubami zobowiązują się do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie)
● salezjańskość (żyją duchem salezjańskim)

www.vdb.salezjanie.pl

ochotniczki@wp.pl

Krótka historia:

Początki Instytutu sięgają roku 1910, kiedy to pierwsze czternaście dziewcząt – wychowanek salezjańskiego oratorium w Turynie – wyraziło pragnienie i wolę głębszego zjednoczenia się z duchem i posłannictwem św. Jana Bosko, realizowanym w warunkach życia świeckiego.

Po okresie przygotowań, 20 maja 1917 r. zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą „Zelatorki Maryi Wspomożycielki”. 1919 r. w obecności ks. Rinaldiego 7 dziewcząt złożyło pierwszą profesję.

Po śmierci księdza Rinaldiego w roku 1931 nastąpił prawie 10 – letni kryzys.
Odnowa stowarzyszenia nastąpiła po ogłoszeniu przez papieża Piusa XII konstytucji apostolskiej „Provida Mater Ecclesia” (rok 1947).

W 1959 r. zmienia się nazwa Stowarzyszenia na aktualną: Ochotniczki Księdza Bosko.

31 stycznia 1971 r. kardynał Pellegrino, arcybiskup Turynu, erygował Instytut na prawie diecezjalnym. W tym samym roku Stolica Apostolska zatwierdziła na okres próbny pierwsze Konstytucje. 21 lipca 1978 r. Instytut otrzymał aprobatę papieską. 14 maja 1990 r. Stolica Apostolska ostatecznie zatwierdziła tekst Konstytucji.

Ochotniczki Księdza Bosko obecnie żyją w 52 krajach na całym świecie. Na koniec roku 2011 było nas 1278 w tym 104 aspirantki.

W Polsce Instytut istnieje od roku 1972. Region Polska – Litwa – Rosja – Ukraina liczy 49 Ochotniczek, w tym 38 w Polsce.

Więcej o Ochotniczkach ks. Bosko…

do góry

OCHOTNICY Z KSIĘDZEM BOSKO
VOLONTARI CON DON BOSCO – Volontari CDB
stowarzyszenie powszechne kościelne męskie wiernych świeckich

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Egidio Viganò SDB

Rzym (Włochy)

1994

62

Członkowie instytutu:

● to świeccy konsekrowani
● uznają się za salezjanów
● ślubami zobowiązują się do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
● żyją w swoich naturalnych rodzinach, pełniąc obowiązki zawodowe
● żyją duchem salezjańskim
● angażują się w dzieła wychowawcze salezjańskie
● współpracują z innymi gałęziami Rodziny Salezjańskiej, szczególnie z VDB

do góry

STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI
ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE – ADMA
stowarzyszenie kościelne publiczne wiernych

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

św. Jan Bosko

Turyn (Włochy)

1869

35 000

● osoby świeckie, pełniące swe zadania rodzinne i zawodowe w świecie
● krzewienie nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i Maryi Wspomożycieli Wiernych
● życie duchem salezjańskim

Notatki:

Powołane do życia przez księdza Bosko w Bazylice Wspomożycielki w Turynie, aby stanowić część integralną Zgromadzenia Salezjańskiego.

Stowarzyszenie krzewi nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Maryi WW, w formach aprobowanych przez Kościół, tak w kulcie sprawowanym prywatnie jak i publicznie

W 1989 Przełożony Generalny Salezjanów przyjął Stowarzyszenie do Rodziny Salezjańskiej.

do góry

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIETEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Założyciel:
  

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:
 
  

Strona internetowa

bł. ks. Bronisław Markiwicz
Sł. B. s. Anna Kaworek

Miejsce Piastowe (Polska)

1956

300

● praca wychowawcza
● katechizacja
● praca na misjach

www.michalitki.pl

Notatki:

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, zwanych popularnie “siostrami michalitkami”, zostało założone pod koniec XIX wieku przez błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza i Służebnicę Bożą Matkę Annę Kaworek. W 1956 roku rodzące się Zgromadzenie otrzymało Dekret pochwalny od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zatwierdzony przez Kongregację ds. Zakonników, zaliczający je w poczet zgromadzeń na prawie papieskim.

Siostry michalitki łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywnej i społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: “Któż jak Bóg” i “Powściągliwość i praca”. Zgromadzenie, kierowane obecnie przez siostrę Natanaelę Bednarczyk, liczy około 300 sióstr pracujących w Polsce, na Białorusi, Ukrainie, Niemczech, Francji, Kamerunie i Włoszech.

do góry

ZGROMADZENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
CONGREGAZIONE DI SAN MICHELE ARCANGELO – CSMA
zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:
 
  

Strona internetowa

bł. ks. Bronisław Markiewicz sdb

Miejsce Piastowe (Polska)

1921

213

● któż jak Bóg
● powściągliwości i praca
● posłannictwo młodzieżowe

www.michalici.pl

Notatki:

„Któż jak Bóg”, „Powściągliwości i praca”: hasła duchowości.
Oprócz Patrona Zgromadzenia czczą w szczególny sposób Matkę Bożą, Św. Józefa i Św. Stanisława Kostkę.

Michalici chcą prowadzić skromny styl życia. Powściągliwość dotyczy wymiaru: duchowego, umysłowego i fizycznego. Wyrzekają się używania alkoholu i tytoniu, w duchu ekspiacji i ubóstwa zakonnego, jak również ze względów wychowawczych i społecznych.
W sposobie życia upodabniają się do ubogich rodzin danej okolicy.

Za cel swego posłannictwa obierają dzieci i młodzież opuszczoną oraz do ludzi w środowiskach, gdzie ze względu na zagrożenia dla życia chrześcijańskiego działanie wymaga więcej odwagi i zaparcia siebie.

Dzieła apostolskie

Zgromadzeni prowadzi różnego rodzaju posługi apostolskie:

● wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszej i osieroconej
● duszpasterstwo ze szczególnym uwzględnieniem ludzi materialnie i religijnie zaniedbanych
● rekolekcje i misje ludowe
● misje zagraniczne
● działalność wydawnicza
● budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich i zakonnych
● inne aktualne dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego

Bł. B. Markiewicz założył również żeńską gałąź zgromadzenia Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła (Michalitki).

do góry

APOSTOŁKI ŚWIĘTEJ RODZINY
APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA – ASF
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

Sł.B. kard. Giuseppe Guarino

Messyna (Włochy)

1984

100

● wychowanie młodzieży
● duszpasterstwo rodzin

Notatki:

W pracy siostry kierują się duchem założyciela: kardynała Guarino. Stosują system prewencyjny ks. Bosko. Siostry prowadzą szkoły, oratoria, dzieła apostolskie w parafiach, uczą katechezy, uczestniczą w diecezjalnym duszpasterstwie rodzin. Swe dzieła prowadzą we Włoszech(Sycylia, Calabria, Lazio) i w Brazylii.

do góry

CÓRKI BOŻEGO ZBAWICIELA
HIJAS DEL DIVINO SALVADOR – HDS
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Pedro Arnoldo Aparicio SDB

San Vicente (El Salvador)

1956

109

● niesienie pomocy katechetycznej
● opieka nad biednymi na terenie misji

do góry

CÓRKI KRÓLOWANIA MARYI NIEPOKALANEJ
DAUGHTERS OF THE QUEENSHIP OF MARY – DQM
instytut świecki żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Carlo Della Torre SDB

Bangkok (Tajlandia)

1956

57

Hasło zgromadzenia: „Modlitwa i praca”
Patroni Instytutu:

● Maryja Niepokalana
● św. Józef
● św. Jan Bosko

Notatki:

Zgromadzenie założył salezjanin-misjonarz. Członkinie Instytutu pracują w dwóch diecezjach Tajlandii, w 7 wspólnotach.

do góry

CÓRKI NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI
HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA – HH SS CC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Luigi Variara

Agua de Dios (Kolumbia)

1905

404

● pierwszymi siostrami, były osoby zakażone trądem
● siostry rozpoczynały swą pracę w „wiosce trędowatych”
● praca dla młodzieży
● posługują ubogim

Notatki:

Pierwsze zgromadzenie zakonne założone przez salezjanina. 7 maja siostry obchodziły 100 lecie powstania.

Bł. Luigi Variara, wysłany w 1894 roku na misje, trafił do kolumbijskiej wioski Aqua di Dios. Wioskę tę zamieszkiwali trędowaci. Wśród dziewcząt, którym posługiwał jako kapłan odkrył powołania zakonne. Młode dziewczyny z Aqua di Dios nie mogły zrealizować pragnienia o życiu zakonnym, gdyż albo chorowały na trąd, albo pochodziły z rodzin zakażonych. Ks.Variara, wybrał 7 kandydatek, które miały służyć Bogu i ludziom pod opieką serca Jezusa i Maryi Wspomożycielki. Idee założenia nowego zgromadzenia poparł arcybiskup Bogoty, oraz ówczesny generał ks. M. Rua.

Obecnie Zgromadzenie wyszło z Aqua di Dios i rozwija swą działalność dla dobra młodzieży na terenach misyjnych. Pracuje na terenie 23 diecezji, w: Kolumbii, Ekwadorze, Boliwii, Wenezueli. Są również wśród Kiwarosów w Wikariacie Apostolskim w Mendenez. Od 1964 dzięki poparciu papieża Pawła VI Zgromadzenie posiada prawa papieskie. Przez 70 lat istnienia nie zabrakło im nigdy nowicjuszek.

do góry

NOWA PIEŚŃ
CANÇǍO NOVA
stowarzyszenie wiernych

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Jonas Abiba sdb

Cachoeira Paulista (Brazylia)

1978

300

● ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu

Notatki:

Cançăo Nova jest międzynarodowym ruchem świeckich zaangażowanych w ewangelizację przede wszystkim poprzez środki społecznego przekazu, założonym w 1978 roku przez 12 młodych ludzi pod kierunkiem ks. Jonasa Abiba, salezjanina. Ruch bazuje na artykule 45 papieskiego dokumentu “Evangeli Nuntiandi”, który nawołuje do wykorzystania środków społecznego przekazu w ewangelizacji.

Siedziba ruchu znajdująca się w Cachoeira Paulista (Brazylia), z biegiem lat się rozwinęła, stając się prawdziwym centrum mieszkalnym, wyposażonym w różne struktury służące ewangelizacji – “Dom Joăo Hipólito de Moraes”, mogący pomieścić 7 tysięcy osób, zakątek “Mojego Pana” z 4 tys. miejsc i salę “Săo Paulo” na 70 000 miejsc. 3 listopada 2008 roku Watykan zatwierdził “Cançăo Nova” jako stowarzyszenie wiernych.

do góry

SALEZJANKI OBLATKI SERCA JEZUSA
SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE DI GESU’ – SOSC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Giuseppe Cognata

Bova Marina (Włochy)

1933

262

● pomoc najbardziej potrzebującym opieki duchowej i materialnej
● praca misyjna

Notatki:

Jako młody biskup, ks. Cognata dostrzegł, że w jego diecezji jest wielu biednych ludzi potrzebujących pomocy. By im pomóc zabiegał o wsparcie ze strony zgromadzeń zakonnych. Kiedy go nie znalazł postanowił założyć nowe zgromadzenie.

Siostry prowadzą: żłobki, przedszkola, oratoria dla dziewcząt, opiekują się dziewczętami w czasie wolnym od zajęć szkolnych, prowadzą domy dla młodych matek.
Siostry służą pomocą biskupom i proboszczom w niesieniu pomocy najuboższym.

Siostry pracują w 28 diecezjach włoskich i na misjach w Boliwii.

do góry

SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET
ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS – ADS
stowarzyszenie prywatne kościelne wiernych świeckich

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

Miguel González

Caracas (Wenezuela)

1968

3000

● skupia kobiety świeckie
● zajmuje się pomocą charytatywną, zwłaszcza dla ubogich kobiet
● pracuje na rzecz ewangelizacji i rozwoju ludzkiego
● członkinie często pracują w służbach medycznych

do góry

SIOSTRY JEZUSA MŁODZIEŃCA
IRMAS DE JESÚS ADOLESCENTE – IJA
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Vicente Priante SDB

Campo Grande (Brazylia)

1938

43

● praca z ludźmi młodymi

Notatki:

Hasło sióstr: „Wszystko dla wszystkich”
Patroni: Jezus Młodzieniec i Maryja z Nazaretu

Siostry prowadzą 11 domów zakonnych, na terenie 6 brazylijskich diecezji.

do góry

SIOSTRY KATECHETKI MARYI NIEPOKALANEJ I WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
CATECHIST SISTERS OF MARY IMMACULATE AND HELP OF CHRISTIANS – SMI
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Louis La Ravoire Morrow

Indie

1948

500

● opieka nad kobietami w potrzebie, dziećmi
● prowadzenie apostolatu w wioskach indyjskich
● odwiedzanie chorych
● prowadzenie szpitali, ośrodków wypoczynkowych
● pomaganie w parafiach
● stosowanie systemu wychowawczego ks. Bosko
● życie duchem prostoty św. Teresy od Dzieciątka Jezus
● działanie na rzecz ekumenizmu
● prowadzenie wieczystej adoracji w katedrze w Krishnagar

Notatki:

Celem adoracji jest wypraszanie potrzebnych łask misjonarzom i ich pracy, budowanie swojej i wiernych pobożności. Owocem tej adoracji są liczne powołania i nawrócenia.

Siostry dziś pracują nie tylko w Indiach, ale i w: Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii, Zairze.

do góry

SIOSTRY MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
SISTERS OF MARIA AUXILIATRIX

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. M. C. Antony sdb

Indie

1976

110

● opieka nad ubogimi i opuszczonymi dziewczętami

Notatki:

„Sisters of Maria Auxiliatrix” zostały założone przez ks. salezjanina – ks. M. C. Antony’ego, który w dniu 13 maja 1976 roku z grupą czterech dziewcząt zapoczątkował Pobożny Związek, angażujący się na polu opieki i działań społecznych. Charyzmat SMA jest wyrażony w mottcie: “Zaopiekować się ubogimi i opuszczonymi dziewczętami”.

Ks. Schoolz, salezjanin, z którym współdziałał ks. M.C. Antony, wsparł młodego kapłana. Powstała wspólnota pomocy dla młodych kobiet, opuszczonych w sytuacji ubóstwa, pochodzących z Vyasarpadi, w prowincji Tamil Nadu, w Indiach południowych.

Po śmierci założyciela, 23 stycznia 1990 r., inspektor prowincji Chennai – ks. Vincent Durairaj mianował ks. Rozario Krishnaraja kościelnym Asystentem Pobożnego Związku.

“Sisters of Maria Auxiliatrix” stały się zgromadzeniem na prawie diecezjalnym w 1999 r. po zatwierdzeniu przez bpa Jamesa Masilamony Arula Dasa, arcybiskupa Madrasu i Mylapore. Jego następca, bp Malayappan Chinnappa, sdb, zatwierdził Konstytucje, po ich weryfikacji w świetle Nauki Kościoła, co miało miejsce 15 grudnia 2005 r.

Obecnie jest 110 “Sisters of Maria Auxiliatrix” w 23 wspólnotach siedmiu diecezji Indii. Niektóre ze wspólnot współpracują z salezjanami. Główna działalność SMA to nauczanie formalne i nieformalne ubogich dzieci, ewangelizacja, praca w sierocińcach i dziennych ośrodkach pomocy. “Sisters of Maria Auxiliatrix, zaangażowane na płaszczyźnie społecznej, “pracują w sieci z innymi instytucjami z terenu i ze środowisk wiejskich.

do góry

SIOSTRY MIŁOŚCI
CARITAS SISTERS OF MIYAZAKI – CSM
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Antonio Cavoli sdb

Miyazaki (Japnia)

1937

1074

● propagowanie wiary przez dzieła miłości
● odwiedzanie ludzi ubogich i chorych
● praca na misjach

Notatki:

Ks. Cavoli, salezjanin, gdy przyjechał do Japonii, zorganizował koło panienek wywodzących się z gorliwych katolickich rodzin. Potem przerodziło się ono w Konferencję św. Wincentego Zajmowało się biednymi, chorymi i opuszczonymi staruszkami miasta. Władze zleciły im również zorganizowanie ochronki dla dzieci pracownic. Powstanie nowych dzieł, skłoniło ks. Cavoli do założenia zgromadzenia zakonnego zajmującego się najbardziej potrzebującymi.

Podczas wojny siostry poszły do pracy na roli. Robiły przedmioty codziennego użytku i tak przetrwały trudny okres. Po wojnie w 1949 roku otrzymały zatwierdzenie reguł przez Stolice Apostolską, a dom generalny przeniosły do Tokio. Pracują również w Korei, Boliwii, Brazylii.

W Japonii i Korei są liczniejsze od Salezjanek.

do góry

SIOSTRY MISJONARKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
MISSIONARY SISTERS OF MARY HELP OF CHRISTIANS – („Ferrandine”) MSMHC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Stefano Ferrando

Guwahati (Indie)

1942

700

● ewangelizacja i katechizacja plemion północnych Indii
● odwiedzanie ludzi ubogich i chorych
● przygotowywanie wiernych przed akcją misyjną kapłanów
● przygotowywanie dziewcząt do życia w rodzinie

Notatki:

Na terenie Assam w Indiach, podczas drugiej wojny światowej, niektóre Salezjanki postanowiły zorganizować z niewiast miejscowych nowe zgromadzenie zakonne.

Ludność tych obszarów (od Brahmaputry po Himalaje) posługuje się ponad 100 językami. Nie docierała tam praca misjonarzy z Europy. Powstał, więc pomysł zorganizowania „miejscowych” sióstr, które znali języki, zwyczaje lokalne.

Siostry prowadzą ochronki dla dzieci, szkoły parafialne, ambulatoria, sierocińce dla małych dzieci.

Misjonarki uczą dziewczęta prac domowych (szycie, gotowanie), prowadzą dla nich kursy przedmałżeńskie. Dziewczęta takie przebywają w domach sióstr.
Misjonarki wiele podróżują: przenoszą się z miejsca na miejsce podczas długich i uciążliwych wędrówek.

do góry

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
SISTERS SERVANTS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY – SIHM
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Gaetano Pasotti SDB

Bang Nok Khuek (Tajlandia)

1937

109

● prowadzenie szkół parafialnych
● życie duchem salezjańskim

Notatki:

Gdy Salezjanie objęli okręg misyjny w Indiach, odczuli potrzebę rak kobiecych. Ks. Geatano Pasotti w 1937 położył fundament pod nową rodzinę zakonną. Pomocą służyły mu dwie salezjanki, z których jedna została przełożoną generalną, a druga mistrzynią nowicjatu.

Zadaniem nowego zgromadzenia było prowadzenie na misjach szkół parafialnych. Biskup Caretto, na terenie którego diecezji siostry pracują, powiedział o nich: „zakonnice te są salezjankami w sercu i żyją duchem wspomożycieli i księdza Bosko”.

Instytut posiada 109 członkiń, prowadzą 27 domów zakonnych, pracują w 4 diecezjach.

do góry

SIOSTRY WIZYTKI KSIĘDZA BOSKO
VISITATION SISTERS OF DON BOSCO (VSDB)
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Hubert D’Rosario sdb

Shillong-Indie

1983

106

● ewnagelizacja
● wychowanie
● wsparcie w rozwoju ubogich
● katechizacja

Notatki:

Obecnie w Zgromadzeniu jest 106 profesek, 16 nowicjuszek i 9 aspirantek; są obecne w 18 domach w stanach Meghalaya i Assam, w północno-wschodnich Indiach.

Siostry Wizytki Ks.Bosko pracują w trudnych środowiskach, oddając się katechezie. Ich styl życia jest prosty i ubogi, gdy chodzi o ubiór i zachowanie; przeżywają swoje zaangażowanie apostolskie wyrażając swoją codzienną bliskość w stosunku do osób potrzebujących, o które się troszczą. Ich dewizą, inspirującą się Ewangelią św. Mateusza (28,19), jest: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Obecnie Matką Generalną jest siostra Cecilia Sad.

do góry

SIOSTRY ZWIASTUNKI PANA
SUORE ANNUNCIATRICI DEL SIGNORE
Congregazione religiosa di diritto diocesano

Założyciel:
  

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

bp Ignazio Canazei
z inspiracji bp Luigi Versiglia

Shiu Chow (Chiny)

1931

23

● katechizacja pogan i neofitów
● opieka nad kościołami
● praca w zakrystiach
● prowadzenie szkół parafialnych
● praca wśród trędowatych

Notatki:

Synod w Szanghaju polecił katechetkom, żyjącym w swoich domach by złączyły się w kongregację diecezjalną służącą misji, jeśli chcą złożyć prywatny ślub czystości. Gdy bł. L. Versiglia wrócił do diecezji Shin-Chor, zorganizował w zakładzie prowadzonym przez Salezjanki trzyletni kurs katechetyczny. Z uczestniczek pragnął mieć siostry pracujące w jego diecezji. Przygotował zarys reguł, w oparciu o działające w Szanghaju instytuty, oraz w oparciu o Konstytucje Salezjanek. Śmierć męczeńska bp Versiglia i ks.Caravario, przerwała proces tworzenia nowej Rodziny zakonnej.

Następca zmarłego męczennika, bp Ignacy Canazei otrzymał z Rzymu w 1936 roku pozwolenie na otwarcie nowicjatu dla zgromadzenia Sióstr Zwiastunek z Shin-Chor.

Siostry nie maja swoich kaplic, by swoim przykładem zachęcać parafian do udziału w codziennej Mszy Świętej.

Niektóre z nich poszły do pomocy ks. Geatano Nicosia, do ośrodka trędowatych w Coloane koło Macao.

Siostry skupione są w 5 wspólnotach.

do góry

ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWASTAŁEGO
TESTIMONI DEL RISORTO IN CAMMINO VERSO IL 2000 – TR 2000
ruch kościelny

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Sabino Palumbieri SDB

Rzym (Włochy)

1984

650

● radość Zmartwychwstania
● wspólnota z Emaus
● Via Lucis, Lectio Divina
● formacja
● wolontariat
● uświęcenie

Notatki:

Członkowie Ruchu

● to wspólnota wierzących pragnąca żyć w sposób pogłębiony radością Zmartwychwstania
● chcą tworzyć wspólnotę, na wzór tej, która Jezus stworzył uczniami w Emaus: słuchająca słowa, łamiąca chleb, radująca się obecnością Pana
● praktykują rozważanie Via Lucis, Lectio Divina
● przechodzą czteroetapową formację
● prowadzą wolontariat pomagający potrzebującym: „Volontari per il mondo”
● zabiegają o uświęcenie w swym uświęcenie w powołaniu: starają się być coraz lepszymi w tym miejscu gdzie ich Pan postawił: w rodzinie, pracy, społeczeństwie
● zabiegają o to by inni ludzi również doświadczyli radości paschalnej

Formacja:

 1. rozważanie paschy Jezusa na podstawie Nowego Testamentu
 2. przyswajanie aspektów duchowo-teologicznych Paschy
 3. osobiste przeżywanie zbawczych wydarzeń paschalnych, tak by zasymilować je do życia codziennego
 4. praktyka Lectio Divina

do góry

UCZNIOWIE
THE DISCIPLES
instytut świecki

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Joseph D’Souza sdb

Indie

1973

400

● głoszenie Ewangelii
● katechizacja
● opieka nad chorymi
● posługa na rzecz ubogich

Notatki:

The Disciples albo Świecki Instytut Ks. Bosko jest męskim i żeńskim kościelnym stowarzyszeniem publicznym, które powstało w Indiach w 1973 roku z inicjatywy salezjanina – ks. Josepha D’Souzy. W 1983 roku do sióstr dołączyli bracia. 21 kwietnia 2000 roku diecezja Ambikapur uznała ich jako instytut świecki.

Uczniowie, czerpiąc inspirację z ewangelicznego fragmentu, w którym mowa jest o misji, jaką Jezus powierza 72 uczniom, oddają się głoszeniu Ewangelii, od nauki katechizmu do opieki nad chorymi i posługi na rzecz biednych. Dzisiaj jest ich 400, znajdują się w 44 diecezjach Indii i w 6 we Włoszech.

do góry

WSPÓLNOTA POSŁANNICTWA KS. BOSKO
COMMUNITY OF THE MISSION OF DON BOSCO – CMB

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:
  

Liczba członków:

Obszar pracy/charakterystyka:

Guido Pedroni

Bolonia (Włochy)

1982
2010 – przyłączona do Rodziny Salezjańskiej

brak danych

● prowadzenie działań na rzecz młodzieży, zwłaszcza najbardziej potrzebującej

do góry

ZGROMADZENIE SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA RESURREZIONE
zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym

Założyciel:

Miejsce powstania:

Data założenia:

Liczba członkiń:

Obszar pracy/charakterystyka:

ks. Jorge Puthenpura

Gwatemala

1977

50

Brak informacji

do góry