Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Anonimowi alkoholicy

Grupa Anonimowych Alkoholików „Lazdynai” zbiera się w każdy wtorek i piątek o godz. 19 w Sali katechetycznej ( w podziemiach kościoła), o rosyjskojęzyczna ”Nasz Wybór” w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19.

Ze statusów AA:

Anonimowi Alkoholicy – to stowarzyszenia mężczyzn i kobiet, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, siłami i nadzieją, pragnąc pomóc sobie i innym wyzdrowieć z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem by zostać członkiem stowarzyszenia jest pragnienie rzucenia picia. Anonimowi Alkoholicy nie płacą żadnej składki członkowskiej. Utrzymują się z tego co sami wniosą.

Grupa Anonimowych Alkoholikównie jest związana z żadnymi sektami, wyznaniami, polityką, organizacjami czy instytucjami, unika jakichkolwiek sporów, nie wspiera żadnych ruchów i im się nie przeciwstawia.

Nasz podstawowy cel – być trzeźwym i pomóc innym alkoholikom osiągnąć trzeźwość.

Jeśli masz problem z alkoholem
I chcesz rzucić picie
To oczekujemy Ciebie.