Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Małżeństwo

kandydaci do sakramentu małżeństwa zgłaszają się do proboszcza minimum 3 miesiące przed planowana datą ślubu.

należy posiadać następujące dokumenty: świadectwo chrztu, świadectwo bierzmowania, dowód tożsamości, zaświadczenie o stanie wolnym, pozwolenie na ślub w parafii (wymagane tylko od osób zamieszkałych poza granicami parafii, spoza Lazdynai), zaświadczenie o ukończeniu kursów przedmałżeńskich.