Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Patarnautojai

Ministrare išvertus iš lotynų kalbos reiškia „patarnauti“.  Taigi ministrantas – patarnautojas, dvasininko padėjėjas padedantis kunigui Mišių ar kitų pamaldų metu. Svarbiausias patarnautojo tikslas yra rūpinimasis liturgijos grožiu, tuo pačiu duodant gerą pavyzdį savo bendraamžiams. Patarnautojas turi gražiai elgtis ne tik bažnyčioje, bet ir namuose, mokykloje, kieme. Ten savo elgesiu patarnautojas turi liudyti savo meilę Dievui ir kitam žmogui.

 

10 įsakymų patarnautojui:

1. Patarnautojas myli Dievą  ir dėl Jo garbės pavyzdingai atlieka savo pareigas.

2. Patarnautojas tarnauja Kristui kitame žmoguje.

3. Patarnautojas kovoja su savo ydomis ir ugdo savo charakterį.

4. Patarnautojas augina savyje Dievo malonę.

5. Patarnautojas pažįsta liturgiją ir ja gyvena.

6. Patarnautojas visur atneša tikrą džiaugsmą.

7. Patarnautojas atpažįsta Dievą gamtoje.

8. Patarnautojas laimi Kristui savo darbo ir žaidimų draugus.

9. Patarnautojas yra uolus ir sąžiningas moksle bei darbe.

10. Patarnautojas meldžiasi už savo Tėvynę ir jai tarnauja sąžiningu darbu.

 

Visi, norintys patarnauti per Mišias, yra kviečiami ir gali kreiptis į kun. Aleksandrą.