Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. kovo mėn. 24 d. skelbimai

2024-03-23

Verbų sekmadienis

  • Šiandien prasideda Didžioji savaitė. Tas laikas, o ypač velykinis tridienis, yra visų liturginių metų vainikas. Išgyvensime dar kartą svarbiausias mūsų Išganymo paslaptis – Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Didysis Ketvirtadienis: ryte kviečiame į Krizmos mišias katedroje 10 val. Vakare Paskutinės vakarienės šv. Mišios 19 val. Po šv. Mišių bažnyčia liks atidaryta iki 22 val. – galima bus pagarbinti Viešpatį asmeniškai. Didysis Penktadienis – Bažnyčia bus atidaryta nuo 9 val. Kryžiaus kelias 15 val. Kristaus Kančios pamaldos 19,00. Vakare adoracija Kristaus Kape (bažnyčioje) iki 22 val. Didysis Šeštadienis – kviečiame į adoraciją Kristaus Kape bažnyčioje nuo 9 iki 17 val. Dienos metų kas 30 min. šventinamas maistas. Tuo pačiu metu galėsite pašventinti ir vandenį. Primename, kad geriausias laikas pašventinti velykinį maistą ir vandenį yra Mišių metu per Velyknakčio liturgiją arba Velykų rytą (atsinešti buteliuką su savo vandeniu). Šeštadienį, kovo 30 d. Velyknakčio liturgija prasidės 19 val. Velykų I dieną, sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 7 val. (Prisikėlimo mišios ir po Mišių Rezurekcijos procesija), taip pat 11 ir 19 val. Velykų antrą dieną, balandžio 1 d., šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Per Atvelykį, balandžio 7 d. – Dievo Gailestingumo šventę, balandžio 16 dieną, po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
  • Dėmesio! Sekmadienio naktį prasideda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį. Miegosime vieną valandą trumpiau.
  • Šiandien rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Už kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. Nepamirškime ne tik paremti seminariją aukomis, bet ir savo maldomis už naujus ir gerus pašaukimus į kunigystę.
  • Žvakės Velyknakčio liturgijai galėsite įsigyti prie Bažnyčios išėjimo didįjį šeštadienį vakare.
  • Mūsų parapijos duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų PARAPIJAI (galima tai daryti TIK internetu): Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. kodas: 191310515
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

Both comments and pings are currently closed.