Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. balandžio mėn. 7 d. skelbimai

2024-04-07

Dievo Gailestingumo sekmadienis

  • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), ketvirtadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.
  • Visų gavėnios penktadienių rinkliava buvo skirta Šventajai Žemei, kartu su Didžiojo Penktadienio aukomis. Iš viso surinkom 3.649,15 euro. O Verbų sekmadienį surinkom Vilniaus kunigų seminarijai 5.471 euro. Pinigus jau pervedėme Vilniaus arkivyskupijos Kurijai. Už visas aukas dėkojame širdingai.
  • Šiandien paskutinė diena kai yra pastatyta “pasninko dėžė” rinkti greitai negendančių maisto prekių. Nuo rytojaus jau nuimsim, ir prašom nebeatnešti. Surinkom tikrai nemažai maisto produktų, kuriuos atidavėme mūsų parapijos Caritui. Dėkojame visiems kurie rėme tą iniciatyvą: teatlygina Jums Dievas.
  • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje.
  • Šį vakarą susirenka 18 val. Gyvojo Rožinio nariai bažnyčioje pasimelsti, kviečiame prisijungti.
  • Mūsų parapijos interneto puslapyje http://bosko.lt/parama/ yra duomenys tiems, kurie nori skirti 1,2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galima tai daryti TIK internetu):
    Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, įm. k. 191310515.

Both comments and pings are currently closed.