Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

VELYKŲ SVEIKINIMAI 2024

2024-03-30

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,
sveikiname Jus su Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.

Kristus prisikėlė! Aleliuja! Jis yra su mumis.
Mes galime Juo remtis, Juo pasitikėti.

Jis yra mūsų ir visų, kurie kenčia, viltis ir paguoda.
Prisikėlęs iš kapo Kristus ir mus gali prikelti iš mūsų kapų –
iš nevilties, baimės, abejonių, nuodėmės ir mirties.
Jis nugali visokį blogį ir dovanoja mums amžinąjį gyvenimą.
Tad testiprėja mūsų pasitikėjimas Prisikėlusiuoju.

ŠVIESIŲ, VILTINGŲ ŠVENTŲ VELYKŲ
linki Jums visiems Vilniaus saleziečiai

Šv. Velykų pamaldų laikas (po Mišių ir procesijų šventinamas velykinis maistas):
LT: 7.00 (po Mišių – procesija), 11.00, 19.00 val.
PL: 9.00 (po Mišių procesija), 13.00 val.

Both comments and pings are currently closed.