Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Šv. Jono Bosko mokykla

 2011 metais Vilniaus saleziečių bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus rajono savivaldybe. Tokiu būdu buvo oficialiai patvirtintas Vilniaus saleziečių ir Egliškių vidurinės mokyklos daugiametis bendradarbiavimas, kurį pradėjo kun. Izydor Sadowski SDB, o tęsė kun. Jacek Paszenda SDB. To bendradarbiavimo vaisius – kun. Jono Bosko, jaunimo globėjo, vardo suteikimas mokyklai. Tai įvyko 2011 m. sausio 26 d., o nuo 2011-aisiais prasidėjusių mokslo metų salezietis tapo šios mokyklos kapelionu.

Egliškių šv. Jono Bosko vidurinės mokyklos istorija siekia carinės Rusijos laikus. Nepaisant istorijos pakitimų, mokykla išsaugojo krikščioniškas tradicijas aukojant šv. Mišias, organizuojant pamaldas, piligrimines keliones, rekolekcijas, susitikimus, išvykas bei auklėjant jaunimą kun. Bosko dvasioje.

Mokyklos puslapis: http://www.egliskes.vilniausr.lm.lt/