Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-03-21

2021-03-20
  • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
  • Nuo rytojaus iki 26 d. tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Kiekvieną vakarą šv. Mišių metu yra skaitomas Popiežiaus laiškas skelbiant šv. Juozapo metus, kurie prasidėjo kovo 19 d. Primename, kad šv. Juozapo metų proga yra galimybė kasdien laimėti sau visuotinius atlaidus dalyvaujant Rekolekcijose, priimant Komuniją (be didelių nuodėmių! geriau atlikti velykinę išpažintį) ir pasimeldžiant popiežiaus intencija. Šiandien atlaidai nesuteikiami.
  • Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Kančios – Verbų sekmadienį. Prasidės Didžioji Savaitė. Šv. Mišios aukojamos įprasta sekmadienio tvarka: dar nežinome, ar bus galimybė aukoti Mišias lauke arba bažnyčioje: laukiame vyskupų nurodymų. Bet kokiu atveju raginame sekti naujienas mūsų parapijos Facebook paskyroje (ypač apie Didžiosios Savaitės pamaldų tvarką). Kviečiame ateiti atlikti velykinę išpažintį šią savaitę šiokiadieniais per vakarines šv. Mišias: kitą sekmadienį tikrai nespėsime priimti visų norinčių dėl saugumo reikalavimų.
  • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, prasideda vasaros laikas: kelsimės valandą anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.
  • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame galite įdėti greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui.
Both comments and pings are currently closed.