Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-03-14

2021-03-14
  • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ 10.40 val.
  • Rytoj mūsų parapijos bažnyčioje vyks nenutrūkstama švč. Sakramento Adoracija nuo 7.30 val iki 20 val. (po vakarinių Mišių). Kviečiame dienos bėgyje apsilankyti mūsų bažnyčioje (laikantis saugumo normų) pasimelsti Jėzui už pasaulio išlaisvinimą nuo Covido pandemijos.
  • Šiais metais Gavėnios rekolekcijos vyks šiek tiek kitokiu būdu. Kadangi švenčiame šv. Juozapo metus, nuo kovo 18 d. (šv. Juozapo iškilmės išvakarės) iki kovo 26 d. kiekvieną vakarą šv. Mišių metu paskaitysim dalį popiežiaus laiško skelbiant šv. Juozapo metus. Tai bus tos dienos šv. Mišių 18 val. (lenkų kalba) ir 19 val. (lietuvių kalba) pamokslas, aštuonias dienas. Rekolekcijos turės pertrauką kovo 21 d. (Penktas Gavėnios sekmadienis). Kviečiam dalyvauti gavėnios rekolekcijose, išklausyti apmąstymų apie šv. Juozapą (gyvai arba per Facebook), ir surasti progą šiokiadieniais atlikti išpažinties sakramentą prieš Velykas – nelaukite paskutinių dienų, nes nesuspėsit būti visi priimti dėl saugumo reikalavimų. Ir tarp kitko dar nežinom ar bažnyčios dar bus atidarytos iki Velykų…
  • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
Both comments and pings are currently closed.