Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-06-23

2019-06-23

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, pirmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7, 19 val.); penktadienį švč. Jėzaus Širdies iškilmes: šv. Mišios šiokiadienio tvarka; šeštadienį minime šv. Petrą ir Paulių, apaštalus. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes. Primename, kad šiandien esame kviečiami dalyvauti Katedroje 12.30 val. šv. Kristaus Kūno šventėje ir procesijoje.
  • Rytoj, kaip ir liepos ir rugpjūčio mėnesiais, nebus aukojamų papildomų Mišių, transliuojamų per Marijos radiją. Vėl pradėsime aukoti tas Mišias nuo paskutinio rugsėjo pirmadienio.
  • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
  • Visus dar šią savaitę kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
  • Jau iš anksto primename, kad šiandien nebus aukojamų šv. Mišių 15 val. dėl pamaldų miesto centre. Kitą sekmadienį 15 val. Mišios bus, o nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio pabaigos nebus.
Both comments and pings are currently closed.