Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

PAMALDŲ TVARKA NUO KOVO 25 D.

2021-03-25

Pandemijai vis labiau plintant, keliose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse 14-os dienų sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą. Tarp jų ir Vilniaus miestas.

Dėl minėtos priežasties Vilniaus arkivyskupijos ganytojų sprendimu ir Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje

NUO KOVO 25 d. iki BALANDŽIO 6 d.
VISOS ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

Šv. Mišios bus transliuojamos per mūsų parapijos Facebook‘o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija

Jau anksčiau užrašytos intencijos bus aukojamos tą pačią dieną kaip buvo užsakytos (gal kitą valandą).

KOVO 25, 26, 27 ir KOVO 29, 30, 31 d.:

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook
 • Bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).
 • Kovo 26 Kryžiaus Kelias bus transliuojamas per Facebook 17.15 val. (lenkų k.), 19.30 val. (lietuvių k.)

KOVO 28 d. – VERBŲ SEKMADIENIS

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 10.00 val. (lenkų k.) ir 12.00 (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Bažnyčia bus atidaryta nuo 7.30 iki 13.30 ir nuo 18.30 iki 19.30 val. atlikti išpažinties sakramentą, priimti Komuniją. Komunija bus dalinama LAUKE: nuo 8 val. iki 13.30 kas pusę valandos ir nuo 18.30 kas pusę valandos. Įėjimas į bažnyčios vidų bus ribojamas, ir netilpusiems teks laukti lauke: reikalaujama laikytis saugaus atstumo ir visų saugumo normų! Jeigu tarp atėjusių bus turinčių verbas, kunigas po Komunijos jas pašventins LAUKE (laikyti distanciją).

BALANDŽIO 1 d. – didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook (su adoracija po liet. k. Mišių iki 20 val.)
 • bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val. iki 19.30 val. asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).

BALANDŽIO 2 d. – didysis Penktadienis (Kristaus Kančia ir Mirtis)

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 val. iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama, kai bažnyčia atidaryta, kas pusę valandos).
 • Kryžiaus kelias bus transliuojamas (be žmonių dalyvavimo) 15.00 val. (lietuvių k.) ir 16.00 val. lenkų kalba per Facebook
 • Kristaus Kančios pamaldos (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 18.00 val. (lenkų kalba) ir 19.00 val. (lietuvių kalba) ir transliuojamos per Facebook.

BALANDŽIO 3 d. – didysis Šeštadienis

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 17.00 asmeninei maldai prie Viešpaties kapo, atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 9.30 kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia LAUKE priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo išeis į lauką pašventinti.
 • Velyknakčio liturgija – šv. Mišios bus aukojamos bažnyčioje be žmonių dalyvavimo 19.00 val. (lietuvių k.) ir 21.00 val. (lenkų kalba) ir transliuojamos per Facebook

BALANDŽIO 4 d. – Šv. Velykos (Kristaus Prisikėlimas)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos 10.00 val. (lenkų k) ir 12.00 val. (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Prie Bažnyčios durų LAUKE nuo 8.00 iki 13.00 val. bus galimybė atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 8 val. kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia lauke priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo pašventins.

DĖMESIO:

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome  dezinfekuoti rankas.

Į bažnyčią gali įeiti ribotas skaičius žmonių (pagal erdvės kvadratinius metrus. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.

Šv. Komuniją rekomenduojame priimti į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija).

IŠPAŽINTYS yra klausomos salėje prie bažnyčios (įėjimas tik iš bažnyčios, spalvotos lempos rodo kada kunigas yra laisvas). Yra privaloma laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą KOVO mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

 • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale (arba lauke ant sienos prie pagrindinių durų), nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Both comments and pings are currently closed.