Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Garbė Jėzui Kristui!!

2020-04-15

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapiječiai,

Dėkojame visiems, kurie mus drąsina, palaiko savo malda ir seka mūsų parapijos naujienas per parapijos svetainę ir Facebook’ą. Ačiū, kad esate! Dėl Jūsų dirbame toliau… Jeigu reikia mūsų patarnavimų, susisiekite su mumis telefonu arba internetu.

Iš įvairių parapiječių gauname paklausimus, kaip paremti parapiją, kunigus, ar paaukoti šv. Mišioms. Dėkojame už jūsų dosnumą: juk jūsų aukomis mes išsilaikome patys ir išlaikome parapijos bažnyčią. nformacija apie paramą jau seniai yra parapijos interneto puslapyje (www.bosko.lt), skyrelyje PARAMA.

Čia pakartojame parapijos banko rekvizitus:
Sąskaitos Nr. LT93 7044 0600 0095 0285
Įmonės pavadinimas: Vilniaus šv. Jono Bosko parapija

Pervesdami pinigus malonėkite parašyti aukos paskirtį. Pvz., Parama parapijai, auka parapijai, auka kunigų pragyvenimui…

Jeigu aukos paskirtis yra aukotinos šv. Mišios, prašome parašyti ir norimą šv. Mišių datą (data nėra būtina, jeigu jums nėra skirtumo. Bet jeigu įrašysite, stengsimės pagal galimybes aukoti tą dieną) ir intenciją, už ką Mišios yra prašomos. Pavyzdžiai:
„Auka šv. Mišioms: 2020.04.30 už + Ona, Antanas.
„Auka šv. Mišios: 2020.05.03 prašant sveikatos Marijai.
„Auka mišioms už Kazlauskų šeimos gyv. ir mirus.”

Pastaba: šis būdas galioja iki karantino pabaigos, todėl prašome neužsakinėti tokiu būdu šv. Mišių tolimesniam laikui…

Both comments and pings are currently closed.