Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. kovo mėn. 31 d. skelbimai

2024-03-30

Kristaus Prisikėlimas

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Velykų antra diena. Šv. Mišios kaip sekmadieniais: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus.
  • Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo rytojaus pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti.
  • Dėkojame visiems choristams su choro vadove Vitalija Valiukevičiūte, patarnautojams, adoratorėms, Motinos maldoje grupei, gėlininkei Irenai ir jos mamai Marijai, katechetems Indrei ir Veslavai, Pavelui, Marekui, Janui ir zakristijonams ir visiems, kurių dėka mūsų liturgijos iškilmingos ir mūsų bažnyčia gražiai papuošta.
  • Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Bus programa ir dovanos visiems.

Both comments and pings are currently closed.