Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. balandžio mėn. 14 d. skelbimai

2024-04-13

III Velykų sekmadienis

  • Šiandien visuose Lietuvos Bažnyčiose, ir mūsų bažnyčioje, visa rinkliava surinkta mišių metu yra skirta Ukrainos Caritui. Kviečiame būti dosniems su tais kurie kenčia dėl karo. Ačiū už kiekvieną auką.
  • Rytoj prasideda maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į dvasinį luomą savaitė, kadangi kitą sekmadienį minėsime Gerojo Ganytojo sekmadienį. Kviečiame visą savaitę prisiminti savo maldose naujus pašaukimus Dievo tarnystei.
  • Prie bažnyčios išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos.
  • Iki balandžio 30 d. yra dar galimybė skirti savo 1,2% mokesčių mūsų parapijai. Parapijos duomenys – skelbimų lentoje.

Both comments and pings are currently closed.