Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. liepos mėn. 30 d. skelbimai

2023-07-30

XVII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Ignacą Lojolą, antradienį šv. Alfonsą Mariją Liguorį, penktadienį šv. Joną Mariją Vianėjų. Ateinantį sekmadienį Kristaus Atsimainymas.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsime už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Jėzaus Širdies litanija ir trumpa adoracija.
  • Praeitą penktadienį, liepos 28 d., pasibaigė mūsų parapijos dieninė stovykla vaikams. Veikla vyko dvi savaites ir užregistravome 350 vaikų. Kasdien lankydavosi maždaug 280 vaikų. Dėkojame Dievui už suteiktas malones skleisti Gerąją Naujieną tiems vaikams. Mūsų saleziečių veikla su vaikais ir jaunimu tęsiasi toliau su kitomis stovyklomis. Antradienį kun. Aleksandras važiuoja į Tverečių su lietuvių vaikų grupe.

Both comments and pings are currently closed.