Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. gegužės mėn. 21 d. skelbimai

2023-05-21

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

  • Šiandien minime Visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Visoje Lietuvoje rinkliava yra skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Mariją Krikščionių pagalbą – šiais metais mūsų parapijoje švęsime Jos atlaidus.
    – Gegužės 23 d., šventės išvakarėse, po 19 val. Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.
    – Gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmė: po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios ir bus giedama litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
    Penktadienį minime šv. Pilypą Nerį. Kitą sekmadienį Šv. Dvasios atsiuntimas – Sekminės.
  • Kviečiame visus dalyvauti Vilniaus Kalvarijos atlaidose gegužės 22-28 dienomis. Atlaidų programa – lentoje prie išėjimo.
  • Primename, kad dar vyks žaidimai vaikams 16 val. iki birželio 11 d. imtinai, iki birželio pabaigos bus aukojamos šv. Mišios 15 val.

Both comments and pings are currently closed.