Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. birželio mėn. 4 d. skelbimai

2023-06-03

Šv. Trejybė

  • Šiandien švenčiame ir Tėvo dieną: sveikiname visus tėvus, ir lydėkime juos malda, kad galėtų stiprinti kasdien savo ryšį su Dievu, tėvystės šaltiniu, ir artinti prie Jo ir savo šeimos narius.
  • Šį ketvirtadienį, birželio 8 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18:40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
  • Kitą sekmadienį, birželio 11 d. švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12:30, kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Mišių tvarka mūsų bažnyčioje, kaip įprasta 8, 11, 15, 19 val.
  • Dar maloniai kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome arba giedame šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19,30 ir sekmadieniais po sumos.
  • Prie išėjimo raginame įsigyti katalikiškos spaudos. Išėjo naujas numeris „Artuma“, „Žodis tarp mūsų“, „XXI Amžius“.
  • Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 17 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Privaloma internetinė registracija prasidės nuo liepos 1 d.

Both comments and pings are currently closed.